Cykelgarage

Cykelgarage

Cykelgarage - hur ska de vara?

Ett cykelgarage kan man vara allt från ett cykelställ med skärmtak till cykelgarage i flera våningar med plats för tusentals cyklar. 

Cykelgaragen som använder sig av vår tjänst och tekniska plattform för att göra sina garage till låsta cykelparkeringar, kopplade till kollektivtrafikens resekort, har också väldigt olika format och storlek, alla med sina fördelar och utmaningar. Nedan följer lite reflektioner på några garageformat som används av våra kunder.

Cykelgarage som Del av parkeringshus

Malmö Stad har satsat på ett cykelgarage som utgör 1/3 av bottenplanet av P-Malmös bilgarage i Hyllie och Lunds kommun har satsat på ett cykelgarage som del av bilgaraget vid Västra Stationsgaraget.

Fördelar

 • Det motiveras ofta som ett litet statement att cyklar tar lite av bilarnas plats, man brukar säga att det går 8 cykelplatser på en bilplats.
 • Byggnaden kanske redan finns.

Utmaningar

 • Det är viktigt att jobba med synlighet och tydlig skyltning utanför garaget.
 • Mycket arbete kan behöva läggas för att skapa en trevlig och trygg miljö, då garage ofta upplevs som mörka och ruffiga platser.

Cykelgarage, Fristående inglasade

Den populäraste formen av cykelgarage har blivit inglasade garage i nära stationsläge. Växjö kommun, Örebro kommun, Trelleborgs kommun, Sigtuna kommun och Ängelholms kommun har satsat på denna typ av garage i storlek från knappt 50 till ca 90 platser. Cykelgaragen är moduluppbyggda och kan därför relativt enkelt utökas i storlek om intresset ökar över tiden.

Fördelar

 • Garagen syns tydligt och det är lätt att se att det handlar om cykelgarage.
 • Byggnaderna är enkla att förse med information och marknadsföring om tjänsten, vilket gör dem till informationspelare och marknadspelare för sig själva.
 • Glaset gör att garagen blir ljusa och att de känns trygga att gå in och ut ur.
 • De smälter ofta in bra i stationsmiljön.
 • De är platseffektiva och minskar bara antalet platser marginellt jämfört med en vanlig utomhusparkering med cykelställ.

Utmaningar

 • Största utmaningen med fristående cykelgarage är att hitta en plats nära stationen där enighet finns bland de inblandade aktörerna och där det går att få ett bygglov.

CYKELGARAGE, FRISTÅENDE, UPPVÄRMT

Borås Stad har satsat på ett uppvärmt fristående garage, som även har duschutrymme för de parkerande. Garaget är moduluppbyggt och kan utökas om intresset skulle öka.

Fördelar

 • Garagen syns tydligt
 • Byggnaderna är enkla att förse med information och marknadsföring om tjänsten, vilket gör dem till informationspelare och marknadspelare för sig själva.
 • De är relativt platseffektiva och minskar inte antalet platser så mycket jämfört med en vanlig utomhusparkering med cykelställ.
 • Det är enklare att erbjuda ytterligare tjänster kring pendlaren, såsom dusch.
 • Det ger en ökad bekvämlighet för kunderna.

Utmaningar

 • Största utmaningen med fristående cykelgarage är att hitta en plats nära stationen där enighet finns bland de inblandade aktörerna och där det går att få ett bygglov.
 • Det är viktigt att jobba med synligheten avseende att det är cykelgarage. Eftersom det inte bara är glas så syns det inte lika tydligt att det är ett cykelgarage - jobba med tydlig kommunikation på garaget.
 • Städning och underhåll blir större då det är en riktig inomhusmiljö som ska hålla fräsch.

Funktioner i cykelgarage

ELUTTAG FÖR elcykel

Flera av cykelgaragen har speciella platser för elcyklar. Dessa platser har eluttag för att de med elcykel ska kunna ladda sin cykel när den står i cykelgaraget. Platser för elcyklar är helt rätt eftersom en av de stora anledningarna till att bygga cykelgarage är att få fler att ställa bilen till förmån för cykeln. Bland de som inte redan ställt bilen är det många som bor lite längre från stationen och som överväger att cykla om de kan använda en elcykel. Eftersom elcyklar generellt är dyrare än vanliga cyklar är det extra viktigt för dessa pendlare att kunna ställa cykeln i ett säkert cykelgarage!

Förvaringsskåp

För att ytterligare underlätta för pendlarna har flera av cykelgaragen förvaringsskåp, där det går att förvara t.ex. överdragskläder, hjälm och kanske laddare till elcykeln.