Enkel pendelparkering/infartsparkering kopplat till resekortet

Enkel pendelparkering/infartsparkering kopplat till resekortet

Enkel pendelparkering/infartsparkering

Inspirerade av den positiva feedback vi fått kring hur enkel vår tjänst för cykelparkering är att erbjuda och använda tänkte vi att pendelparkering/infartsparkering skulle vara nästa utmaning att göra enkel.

Många pendelparkeringar är inte så attraktivt placerade att tillträde behöver begränsas, men när infartsparkeringarna ligger där läget är bra även för icke-pendlare, t.ex. vid shoppingcenter eller i/nära tätorter behöver tillträde ske med någon form av förtur för pendlare.

Med systemet för Pendelparkering baserat på vår tjänst för Säker cykelparkering, ser vi till att pendlare har företräde, med eller utan kostnad.

Våra tankar kring pendelparkering är samma som för cykelparkeringen och vi har strävat efter att göra det så enkelt för alla inblandade. Bl.a. kommer vi att stödja bilens nummerplåt som sätt att få tillträde till parkeringen. I sin enklaste form är det en öppen parkering där man enkelt gör parkeringskontroller på bilens registreringsnummer via parkeringsvaktens mobiltelefon. I Trelleborg har vi integrerat med ett bomsystem som kan läsa registreringskylten (nummerplåten) och som backup resekortet för att ge tillträde för bilarna.

Eftersom vi tycker att våra hela-resan-tjänster optimalt ska knytas ihop med kollektivtrafiken, har vi ett API som är öppet för trafikhuvudmän, såsom Skånetrafiken, SL och Västtrafik.

Regelverk för vad som krävs för att få teckna abonnemang (ett abonnemang kan vara gratis) på infartsparkeringar skiljer på olika platser, men ofta krävs någon form av enkel integration mot kollektivtrafikens biljettsystem/betalsystem, vilket vi också hjälper till med.

Precis som vår tjänst låst cykelparkering erbjuder vi enkel pendelparkering som en tjänst, dvs all IT ligger och driftas hos oss.

 

Kontakta oss

För att få veta mer om vad vi kan hjälpa er med vänligen mejla eller ring.

hello@thinktrain.se

eller kontakta vår affärsutvecklare direkt på telefon:

Jonas Martinsson, tel. +46 733 40 40 64