Säker och låst cykelparkering/cykelgarage - kopplat till resekortet

Säker och låst cykelparkering/cykelgarage - kopplat till resekortet

Låst cykelparkering ... så enkelt!

Den stora kostnaden för ett cykelgarage är infrastruktur: markarbete, garage, cykelställ, inredning, etc, men det är ofta ganska enkelt för er att lösa och därför är detta sällan ett hinder för att komma vidare.

Det som oftast sätter käppar i hjulen är hur man ska säkerställa att garaget blir en enkel tjänst för medborgarna att använda och för er att hantera. Att lösa detta själv är tidskrävande och kostsamt, dessutom är det svårt att få med sig alla erfarenheter från de garage som redan är igång.

Vi har haft vår tekniska plattform igång sedan 2010 och utvecklar den kontinuerligt efter de erfarenheter vi fångar från både garageanvändare och kommuner. Nu innefattar tjänsten allt som behövs för att göra ett garage/en byggnad till en låst cykelparkering som är enkel att använda. Ni tar hand om att ordna det som syns, dvs cykelparkering med grindar/dörrar, kortläsare, internetuppkoppling, etc. och vi tar hand allt som inte syns men som krävs för att skapa ett enkelt säkert cykelgarage:

  • registrera kunder för abonnemang
  • koppla tillträde till kollektivtrafikens resekort
  • förlängning och administration av abonnemang via kundwebb och era egna fysiska återförsäljare
  • hantering av era tjänster (t.ex. priser och abonnemangstider) och garage
  • allmän kundsupport via webben
  • drift/övervakning/backup av servrar
 
 
Kund i det låsta cykelgaraget i Hyllie, Malmö
 
“Man vet att det alltid finns plats, att det är trygg förvaring och dessutom smidig koppling till kollektivtrafikens resekort.”
— en kund i Hyllies låsta cykelgarage

Kontakta oss

För att få veta mer om vad vi kan hjälpa er med vänligen mejla eller ring.

hello@thinktrain.se

eller kontakta vår affärsutvecklare direkt på telefon:

Jonas Martinsson, tel. +46 733 40 40 64