Cykelpool - enkelt för brf

Cykelpool - lådcykELPOOL

Att erbjuda en cykelpool eller lådcykelpool har definitivt sina utmaningar oavsett kontext. Utmaningarna skiljer sig åt beroende på vem man är och typ av cykelpool man önskar erbjuda. Vi fokuserar på cykelpooler där man verkligen vill lyckas med att ändra kundernas resvanor och vill förvara cyklarna lite säkrare, t.ex. i ett cykelgarage. Som med alla våra lösningar så är enkelhet ett ledord - enkel cykelpool för alla. Vår cykelpool är extra lämplig för:  

  • Företagspooler, där en kommun vill låta företag ha sina egna cyklar i en privat pool och där cyklarna kan stå säkert vid exempelvis tåg-/busstationen.

  • Ellådcykelpooler för allmänheten (se Umeås variant här) där ellådcyklarna behöver laddning, stå lite torrt och vara säkrare parkerade.

  • Elcykelpooler för allmänheten där cyklarna precis som ovan behöver laddning, väderskydd och extra säkerhet.

  • Lådcykelpool för fastigheter (både BRF/HRF och kommerciella fastigheter) där man inte bara vill sänka kostnaderna för parkeringsgarage, utan där man har även har ett genuint intresse av att bidra till att de boende verkligen ändrar sina resvanor.

I cykelpoolerna kan olika typer av cyklar ingå, beroende på syfte och behov. I vissa fall är det bara ellådcyklar, men kanske kompletteras de med vanliga elcyklar, eller t.o.m helt vanliga cyklar. Det är ni som bestämmer. Det alla cyklarna i poolen har gemensamt är att de är de driftsäkraste cyklarna som går att hitta på marknaden.

U-bike, Umeås lådcykelpool

El -lådcykeln är ett färdmedel som kan ersätta många bilresor som görs i Umeå. Syftet med projektet är att introducera detta, för många Umeåbor, nya färdmedel. I samarbete med Akademiska hus öppnade Umeå kommun det första garaget på universitetsområdet. Där har åtta el-lådcyklar placerats i tre olika modeller som går att hyra mot en låg kostnad. Umeå kommun har tillsammans med Thinktrain utvecklat ett bokningssystem för administrationen av cyklarna och passagen till garaget. Inför invigningen fick en testgrupp om 16 hushåll testa både systemet och cyklarna, vilket utvärderades med en omfattande enkät. Aktiviteten har fått stor uppmärksamhet, både i media och av andra kommuner.

 

ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV lösning för cykelpool

  1. En cykelpool används ofta som ett sätt att försöka ändra beteende och vanor. Är lösningen vi väljer tillräckligt enkel för alla användare och tillräckligt robust för att inte riskera besvikelse, som snabbt avbryter en beteendeförändring? Vår bakgrund är att göra saker så enkla och robusta att stressade morgoncyklister utan tidsmarginaler (strulmarginaler) ska välja och stanna kvar i våra låsta cykelparkeringar. Detta tankesätt genomsyrar även vår tjänst för cykelpool.

  2. Behöver ni en komplett lösning där leverantören tar hand om webbplats, betalningar, tillträde till garage etc. eller vill ni ha en lösning där ni själva hanterar visa delar, såsom fakturering och kanske hela eller delar av webbplatsen? Vi har en nyckelfärdig lösning som bara är att köra igång, men vi har även ett öppet partner-API som gör att ni kan bygga hela eller delar av användarprocesserna själva. Ni kan även, om ni önskar, välja att integrera ert passersystem eller ert faktureringssystem.

  3. Har leverantören kontroll över utvecklingen av cykelpoolen eller ligger den i händerna på en tredje part? Vår lösning utvecklas av oss själva och vi är inte beroende av externa leverantörer. Arkitekturen är vald för att kunna göra snabba förändringar och tillägg när det krävs. Detta är egenskaper som alltid är viktiga, men allra viktigast om ni själva tar hand om hela eller delar av lösningen, enligt punkt 2 ovan.

  4. Är låsen som används tillräckliga för att skydda de cyklar som ska användas i poolen? I våra pooler kan ni välja mellan alla lås på marknaden och hitta ett som är lämpligt i förhållande till cykelns stöldbegärlighet.

  5. Behöver ni en lösning där cyklarna är inlåsta i ett garage? I vår lösning är tillträde till garaget i samband med cykellån integrerat i vår process.

  6. Var och hur lagras användarnas personuppgifter? Alla våra personuppgifter lagras i Sverige och hanteras i enlighet med GDPR.

lådcykelpool & CYKELPOOL i mobiltelefonen

Enkel cykelpool - lådcykelpool i fickan

Enkel cykelpool - lådcykelpool i fickan

Kunderna har hela tjänsten i sin mobiltelefon eller via webben och kan även registrera sig den vägen. Ingen administration av passerkort eller nycklar är nödvändig.