Vår mission

 

Thinktrains mission är att hjälpa kommuner, kollektivtrafikbolag och fastighetsägare att göra hela resan med hållbara färdsätt, för sina medborgare/kunder, så enkel och attraktiv att den egna bilen blir kvar hemma och skapar förutsättningar för renare luft, hälsosammare liv och säkrare gatumiljöer. Vi gör detta genom att erbjuda vår erfarenhet och våra verktyg för att enkelt hantera tjänster som kompletterar kollektivtrafiken.

Våra kunders problem

Bilen är en i många aspekter fantastisk uppfinning! Den sätter ribban högt för de hållbara alternativ som är en förutsättning för framtidens grönare samhälle. Ofta krävs en kombination av färdsätt och tjänster för att ersätta bilen och då ställs krav på enkelhet och servicenivå på de ingående delarna. Ofta kommer tekniken in som en komplicerande faktor.

Vår lösning

Vår passion och erfarenhet ligger i att göra det enkelt för er att knyta ihop hållbara tjänster med dagens kollektivtrafik och att göra hela kundupplevelsen så enkel som det bara går! Den här ihopknytningen av tjänster kräver normalt komplexa integrationer och att flera parter har frågan överst på sin agenda samtidigt. Vi har en teknisk plattform som låter er erbjuda låst cykelparkering, cykelpooler och pendelparkering kopplat till kollektivtrafikens resekort (eller annat kort kunden redan har i plånboken) och appar, utan att ni behöver tänka på IT och integrationer.

 

 

Låt oss hjälpa er

Vi finns här för att hjälpa er att erbjuda era medborgare/kunder en enkel resa till och från kollektivtrafiken. Ring eller mejla oss.

hello@thinktrain.se

eller kontakta vår affärsutvecklare direkt på telefon:

Jonas Martinsson, tel. +46 733 40 40 64